Transiit

Transiit

Tollitransiit  ehk pritsipaali teenus

  • Veoste garanteerimine ühenduse välistransiidil (T1)
  • Veoste garanteerimine ühenduse sisetransiidil (T2)

Ühenduse kauba vedu EFTA riiki. Ekspordi tollideklaratsioon vabastatakse
lähtetolliasutustes.
Ühenduse kauba tagasitoomine EFTA riigist.

AMV Logistics teostab transiiditeenust üle Euroopa Liidu. Transiitiprotseduure on võimalik alustada Eestist, Lätist, Soomest ja Saksmaalt.