Laoteenused

AMVLogistics poolt pakutavad laoteenused on:

AMV Logistics pakub laoteenuseid Tallinna lähedal Rae vallas, Lehmja külas (vaata asukohta kaardil) tavatemperatuuril käideldavate kaupadele ning väiksematele kaupadele jahe – ja sügavkülm ladustamist. Rae logistikakeskuse kogupinda on ca 4200 m2 sellest ca 1000 m2 on tolliladu-terminal. Logistikakeskus vastab kõigile kaasaegsetele nõuetele. Laadimisteks on kasutada 5 laadimissilda ning üks tasapinnaline laadimine.
Leia endale sobilik laoliik ja laoteenus:

Pakutavad laoteenused:
Kauba vastuvõtt transpordivahendilt
Kauba visuaalne ja ühikuline kontroll
Kauba arvele võtmine laoseisu
Kauba ladustamine
Kauba haldus FIFO
Laovarude jälgimine
Kauba partiiline haldus
Kauba markeerimine ja sildistamine
Kauba komplekteerimine
Saatelehtede, arvete ja etikettide trükkimine
Kauba inventuur
Kauba väljastamine transpordivahendile
Kauba jaotusvedu ja kullerteenus

Tolliladu – tolliladustamine
Tolliladu võimaldab meil pakkuda järgmisi teenuseid:

Kauba ladustamine on tähtajatu(va ühise põllumajanduspoliitika alla kuuluvad kaubad, mille puhul toll võib määrata tähtaja)
Tollilaos saab ladustada ühendusevälist kaupa imporditollimaksu tasumata ja ilma et sellele kohaldatakse kaubanduspoliitilisi meetmeid.
Kauba ladustamine peale ajutise ladustamise lõppu, sees töötlemist, ajutist importimist
Üheaegselt ladustada tolli – ja EU kaupa (ühenduse kaup + ühenduseväline kaup koos)
Tolliladu võib üheaegselt asuda tolliterminaliga samal pinnal ja samas ruumis
Sees töötlemine, tollikontrolli all töötlemine
Kauba omanikuvahetus tollilaos, kaupa füüsiliselt liigutamata
Kauba komplekteerimine, müügieelne ettevalmistus – maksumärkide, etikettide, siltide kleepimine
Kauba osaline väljastamine(partii jagamine
Läbiva transiidi katkestamine näiteks maksumärkide kleepimiseks, kauba komplekteerimiseks, suurema saadetise kogumiseks jms.
Kaupa võib ühest tollilaost teise üle viia.
Tolliterminal – ajutine tolliladustamine

Tolliterminal sarnaneb tollilao põhimõtetele, kuid kaupa ei saa käidelda nagu seda võimaldab tolliadu.
Tolliterminalis on võimalik ühenduseväliseid kaupu hoiustada ajutiselt, tasumata impordimakse.
Maksimaalne hoiustamise periood on kuni 21 kalendripäeva.
Tolliterminalis paiknevale kaubale on võimalik kohaldada osalist impordi või transiidi protseduuri.
Tolliterminalis ei saa kaubale rakendada omanikuvaheust

Tavaladu ehk EU ladu
Ajaline piirang kaupade ladustamisel puudub (juhul, kui seda ei nõua kaubaiseloom)
Võimalik ladustada ühendusesisest kaupa ehk EU kaupa
Kaupde komplekteerimine, markeerimine, silditamine jne.
Müügiks ettevalmistamine, pakendamine
Kauba töötlemine

AMV Logistics paindlik lähenemine, laoteenuste osutamisel, annab võimaluse läheneda iga kliendi vajadustele personaalselt.