Tolliteenused

    Impordi tollivormistuse teostamine
-teenus hõlmab vajadusel kaupade eeldeklareerimist tollipiiril (SD/T1), tollideklaratsiooni täitmist ja esitamist tollile, kaupade tolliläbivaatuse korral kliendi huvide esindamine, kauba saatedokumentide ja tollideklaratsiooni toimetamine kliendile. Ühtlasi pakume lepingulistele klientidele maksuteenusena võimalust kasutada impordimaksude tasumise tähtaja pikendust.

Täpsemaid maksuteenuse tingimusi vaata siit.

Ekspordi tollivormistuse teostamine teenuse raames oleme abiks kauba müügiarve koostamisel, täidame ja esitame tollile ekspordi tollideklaratsiooni, vajadusel koostame kauba päritolu tõendavad dokumendid (n. EUR.1, A.TR jne.), täidame veose saatedokumendid (n. CMR, SMGS), täidame ning avame tollis TIR märkmiku, jne.

 Tollitransiit ehk printsipaali teenus
– Veoste garanteerimine ühenduse välistransiidil (T1)

– Veoste garanteerimine ühenduse sisetransiidil (T2)
– Ühenduse kauba vedu EFTA riiki. Ekspordi tollideklaratsioon vabastatakse
lähtetolliasutustes.
-Ühenduse kauba tagasitoomine EFTA riigist.
– AMV Logistics teostab transiiditeenust üle Euroopa Liidu. Transiitiprotseduure on võimalik alustada Eestist, Lätist, Soomest ja Saksmaalt.

Kauba vabasse ringlusse lubamine käibemaksuvabastusega teise liikmesriiki toimetamiseks ( protseduur 42) teostame kaubale Eestis tollivormistuse ning tasume tollile ainult tollimaksu, impordi käibemaks tuleb tasuda liikmesriigis kus asub kauba sihtkoht. Antud teenusele soovitame lisaks kasutada AMV Logistics poolset transporti. Seeläbi muretseme ise vajalike dokumentide tähtaegse esitamise Maksu – ja Tolliametile.

Vormistame alljärgnevaid tolli- ja transpordi saatedokumentide:
– Tollideklaratsioon (import, eksport)

– Tolliladustamise tollideklaratsioon
– Sisenemisdeklaratsion (SD)
– Transiitdeklaratsioon(T1)
– Tolliväärtuse deklaratsioon (D.V.1)
– Sooduspäritolu tõendid (EUR.1, A.TR, ADK)
– Ühenduse tollistaatust tõendav deklaratsioon (T2L)
– Transpordi saatedokumendid (CMR, SMGS) – TIR-märkmik

Omame laialdasi kogemusi järgmiste tolliprotseduuride korraldamisel:
– Ajutine importimine
– Seestöötlemine

– Töötlemine tolli kontrolli all ja hilisem kauba väljatoimetamine tolliterritooriumilt (eksport)
– Kirjalike tollideklaratsioonide koostamine ning esitamine tollile.
Olenevalt tolliprotseduurist vajadusel abistame majandusliku mõjuga tolliprotseduuride lubade taotlemisel ning vajaliku tagatise esitamisel tollile.
– Eksport k.a. CAP kaubad. Kaupade võõrandamine ühendusvälisesse riiki. Ekspordideklaratsioon on tõendavaks dokumendiks 0 % käibemaksumäära kajastamiseks käibedeklaratsioonil. Välistöötlemine. Võimalus kasutada Euroopa Liidust töötlemiseks välja toimetatud kaupadele tollimaksuvabastust reimpordil.

AMV Logistics omab vajalike lubasid Maksu ja Tolliameti ees, osutamaks oma klientidele erinevaid tolliteenuseid