Tolliteenused

Tolliteenused

Kaupade importimisel kolmandatest riikidest Euroopa Liitu on vajalik teostada kaubale impordi tollivormistus. Kauba toomisel Eesti tolliterritooriumile, tuleb esitada kirjalik tollideklaratsioon, kui kauba väärtus ületab 21,98eurot. Kaupade ekspordil väljaspoole Euroopa Liitu on vajalik esitada tollile kirjalik ekspordideklaratsioon, kui kauba väärtus või kaal ületab 1000eurot või 1000kg ühe kaubaarve kohta.

Loe lisaks
Laoteenused

Laoteenused

Osutame laoteenuseid Tallinna lähedal Rae vallas, Lehmja külas, tavatemperatuuril käideldavate kaupadele ning väiksematele kaupadele pakume lisaks jahe – ja sügavkülm ladustamist. Rae logistikakeskuse kogupinda on ca 4200 m2 sellest ca 1000 m2 on tolliladu-terminal. Laadimisteks on kasutada 5 laadimissilda ning üks tasapinnaline laadimine. Rae logistikakeskus vastab kõigile kaasaegsetele nõuetele, tagamaks kaupade nõuetkohase käitlemise ja säilitamise.

Loe lisaks
Veoteenused

Transporditeenused

Teostame ekspediitorina transporditeenuseid üle maailma. Osutame terviklike uksest-ukseni logistilis lahendusi. Pakume konteinervedusid maailma erinevatest sadamatest täis – ja osakoormatele merel. Maismaal autotransporti alates väikepakist kuni täiskoormateni Euroopa, Skandinaavia ja Venemaa suundadel. Kiireloomuliste kaupade puhul soovitame kasutada lennutransporti, tagamaks kaupade õigeaegse saabumise sihtpunkti.

Loe lisaks

AMV Logistics

on tolli – veo – ja laoteenuseid osutav ettevõte, omades laialdasi teadmisi logistika sektoris ning tolliga seotud protsessides Euroopa Liidu liikmesriikide ja kolmandate riikidega.

Osutame tolliagentuurina tolli – ja printsipaali teenuseid ning tolliprotseduuridega seotud konsultatsioone.
AMV Logistics korraldab ekspediitorina kogu teie kaubatarne lähtepunktist – sihtpunktini maismaal – õhus – või meritsi.
Soovi korral ladustame kauba ajutiselt meie tolliterminalis, –tollilaos – või tavalaos e. EU laos.

Pakume oma klientidele paindliku ja kvaliteetset teenindust ning optimaalseid logistilisi lahendusi. Tulemusena loome ettevõtetele lisaväärtuse ja võimaluse tegeleda kasumlikumalt oma igapäevase majandustegevusega Eestis ja mujal maailmas

Ettevõtte esindused asuvad Tallinnas ja Rae vallas Lehmjas. Meie Partnerite võrgustik asub maailma suuremates linnades ja sadamates üle maailma.